Nabídka našich služeb

Jsme schopni veškeré práce provádět nejen v Plzni, ale i mimo plzeňský region.

  Elektro práce

Vnitřní kompletní elektroinstalace v rodinných domech. Kompletní rozvody NN a VN v halách, administrativních budovách a ubytovnách atd. Slaboproudé rozvody v halách, RD, administrativních budovách a ubytovnách. Kompletní rozvody veřejného osvětlení, parkovišť.

Pokládky a montáž kabelů NN, VN a slaboproudé kabely u železnice. Komplexní služby v oblasti slaboproudých technologií.

 • elektronická zabezpečovací signalizace
 • identifikační, přístupové a docházkové systémy
 • počítačové sítě, strukturovaná kabeláž
 • optické kabeláže a technologie
 • kamerové systémy
 • turnikety, závory, automatické vjezdy
 • dodávky a montáže hromosvodů včetně revizí
 • elektronická požární signalizace
 • telekomunikace, telefonní ústředny, kancelářská technika

  Stavební práce

Provádíme širokou škálu stavebních prací.
Výstavbu nových domů, jak katalogových, tak i dle přání zákazníka, rekonstrukce bytů, opravy bytových jader, objektů (průmyslová výstavba), rekonstrukce trafostanic a dalších objektů (školy, školky, úřady, drážní budovy), ostatní stavby.
Pro SŽDC rekonstrukce výpravních objektů, zabezpečovací zař, EOV, VO, el. rozvody, hdp, atd.
Dle přání Vám provedeme i dílčí práce

 • fasády
 • střechy
 • kanalizace
 • hrubé stavby
 • zemní práce
 • vnitřní rozvody
 • elektro
 • voda
 • topení
 • plyn
 • obkladačské práce
 • sádrokartony
 • úpravy pozemku

  Zemní práce

Disponujeme potřebnou technikou pro výkopy na stavbách rodinných domů, přípojek, opěrných zdí, bazénů atd. Provádíme také ruční výkopové práce, kde se technika nevejde (např. výkopy ve svazích podél železnic)

 • výkopy bazénů, septiků, jímek, drenáží
 • výkopy základových pasů
 • obnažení základů pro hydroizolaci
 • úprava terénů, svahování terénů
 • demolice staveb, nakládka suti
 • výkopy veškerých inženýrských sítí
 • výkopy kanalizačních a vodovodních přípojek
 • zemní práce na špatně přísupných místech
 • odkopávky pro odizolování domů

  Voda a topení

Provádíme vnitřní instalace, předávací stanice pro bytové domy a výrobní prostory-průmyslové haly, teplovodní přípojky všech dimenzí,  montáže předizolovaného potrubí, horkovodní potrubí ZTI.

 • vnitřní rozvody
 • kanalizace
 • vody
 • montáže všech zařizovacích předmětů
 • přípojky na kanalizační síť
 • budování revizních šachet
 • uliční vpusti
 • přípojky do objektů kanalizace
 • venkovní kanalizace

Ralizované projekty

Rekonstrukce výpravní budovy Velké Hydčice

Ve Velkých Hydčicích jsme provedli kompletní rekonstrukci drážní budovy. Byla vyměněna celá střecha, nová dispozice čekárny a wc, oprava všech vnitřních místností, výměna oken, dveří, oprava fasády. Tato budova je v soutěži o Nejkrásnější nádraží v ČR.

Železniční tunel Ejpovice

Elektromontážní práce, osvětlení tunelu, nouzové osvětlení, zábradlí v celé délce . Tunel měří 4150 m

Rekonstrukce měnírny PMDP

Kompletní rekonstrukce měnírny pro PMDP. Podepření stropů svařovanou ocelovou konstrukcí, el. rozvody, omítky, oprava kuchyňky a wc, nátěr fasády, oprava pochozí rampy

Kontaktujte nás

10 + 13 =

Božkovská 609/14, 326 00 Plzeň, Východní předměstí

+420 777 002 529

informace@avos-plzen.cz